Czerwoną linią zaznaczono dojazd od ulicy Grunwaldzkiej w Poznaniu.